Bygg B

Snu bygget:
Fremside Bakside
Pris: -
Areal: - m2
Leilighet Etasje Seksjon BRA P-rom Antall rom Balkong Retning Garasje Pris
B.1.1 1 2 37 m² 34 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.1.2 1 3 46 m² 42 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.1.3 1 4 35 m² 33 m² 1 8 Øst 200 000,- Solgt
B.1.4 1 5 41 m² 38 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.1.5 1 6 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.1.6 1 7 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.1.7 1 8 64 m² 59 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.1.8 1 9 64 m² 60 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.1.9 1 10 76 m² 69 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.2.1 2 11 37 m² 34 m² 2 8 øst 200 000,- Solgt
B.2.2 2 12 46 m² 42 m² 2 8 øst 200 000,- Solgt
B.2.3 2 13 35 m² 33 m² 1 8 Sør 200 000,- Solgt
B.2.4 2 14 41 m² 38 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.2.5 2 15 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.2.6 2 16 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.2.7 2 17 64 m² 59 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.2.8 2 18 64 m² 60 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.2.9 2 19 76 m² 69 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.3.1 3 20 37 m² 34 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.3.2 3 21 46 m² 42 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.3.3 3 22 35 m² 33 m² 1 8 Sør 200 000,- Solgt
B.3.4 3 23 41 m² 39 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.3.5 3 24 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.3.6 3 25 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.3.7 3 26 64 m² 59 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.3.8 3 27 64 m² 60 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.3.9 3 28 76 m² 69 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.4.1 4 29 37 m² 34 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.4.2 4 30 46 m² 42 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.4.3 4 31 35 m² 33 m² 1 8 Sør 200 000,- Solgt
B.4.4 4 32 41 m² 39 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.4.5 4 33 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.4.6 4 34 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.4.7 4 35 64 m² 59 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.4.8 4 36 64 m² 60 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.4.9 4 37 76 m² 69 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.5.1 5 38 37 m² 34 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.5.2 5 39 46 m² 42 m² 2 8 Øst 200 000,- Solgt
B.5.3 5 40 35 m² 33 m² 1 8 Sør 200 000,- Solgt
B.5.4 5 41 41 m² 39 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.5.5 5 42 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.5.6 5 43 46 m² 42 m² 2 10 Vest 200 000,- Solgt
B.5.7 5 44 64 m² 59 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.5.8 5 45 64 m² 60 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt
B.5.9 5 46 76 m² 69 m² 3 8 Vest 200 000,- Solgt