Bygg C

Snu bygget:
Fremside Bakside
Pris: -
Areal: - m2
Leilighet Etasje Seksjon BRA P-rom Antall rom Balkong Retning Garasje Pris
C 1.1 1 1 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 1.10 1 10 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 1.11 1 11 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Nord Kan kjøpe Solgt
C 1.12 1 12 36,0 m² 34,2 m² 1 7,5 Nord Kan kjøpe Solgt
C 1.13 1 13 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 1.14 1 14 36,8 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 1.2 1 2 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 1.3 1 3 35,2 m² 34,2 m² 1 7,5 Sør Kan kjøpe Solgt
C 1.4 1 4 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 1.5 1 5 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 1.6 1 6 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 1.7 1 7 63,4 m² 61,6 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 1.8 1 8 63,4 m² 61,6 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 1.9 1 9 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.1 2 15 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 2.10 2 24 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.11 2 25 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.12 2 26 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.13 2 27 36,0 m² 34,2 m² 1 7,5 Nord Kan kjøpe Solgt
C 2.14 2 28 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 2.15 2 29 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 2.2 2 16 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 2.3 2 17 35,2 m² 34,2 m² 1 7,5 Sør Kan kjøpe Solgt
C 2.4 2 18 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.5 2 19 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.6 2 20 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.7 2 21 63,3 m² 61,5 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.8 2 22 63,7 m² 61,9 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 2.9 2 23 63,4 m² 61,5 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.1 3 30 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 3.10 3 39 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.11 3 40 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.12 3 41 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.13 3 42 36,0 m² 34,2 m² 1 7,5 Nord Kan kjøpe Solgt
C 3.14 3 43 45,5 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 3.15 3 44 36,8 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 3.2 3 31 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 3.3 3 32 35,2 m² 34,2 m² 1 7,5 Sør Kan kjøpe Solgt
C 3.4 3 33 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.5 3 34 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.6 3 35 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.7 3 36 63,4 m² 61,6 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.8 3 37 63,7 m² 62,0 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 3.9 3 38 63,4 m² 61,6 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.1 4 45 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 4.10 4 54 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.11 4 55 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.12 4 56 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.13 4 57 36,0 m² 34,2 m² 1 7,5 Nord Kan kjøpe Solgt
C 4.14 4 58 45,5 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 4.15 4 59 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 4.2 4 46 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 4.3 4 47 35,2 m² 34,2 m² 1 7,5 Sør Kan kjøpe Solgt
C 4.4 4 48 41,4 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.5 4 49 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.6 4 50 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.7 4 51 63,4 m² 61,5 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.8 4 52 63,7 m² 61,9 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 4.9 4 53 62,7 m² 61,5 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.1 5 60 36,7 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 5.10 5 69 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.11 5 70 45,7 m² 41,2 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.12 5 71 41,5 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.13 5 72 36,0 m² 34,2 m² 1 7,5 Nord Kan kjøpe Solgt
C 5.14 5 73 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 5.15 5 74 36,8 m² 35,7 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 5.2 5 61 45,6 m² 41,0 m² 2 7,5 Øst Kan kjøpe Solgt
C 5.3 5 62 35,2 m² 34,2 m² 1 7,5 Sør Kan kjøpe Solgt
C 5.4 5 63 41,6 m² 40,5 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.5 5 64 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.6 5 65 45,7 m² 41,0 m² 2 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.7 5 66 63,4 m² 61,6 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.8 5 67 63,7 m² 62,0 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt
C 5.9 5 68 63,4 m² 61,6 m² 3 7,5 Vest Kan kjøpe Solgt